Գերձայնային ախտորոշում

Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա

Ռենտգենոգրաֆիա -ֆլուրոսկոպիա