Գերձայնային ախտորոշում

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա

Ինտերվենցիոն ախտորոշում

Ռենտգենոգրաֆիա -ֆլուրոսկոպիա

ՏՏ Առողջապահություն