Գերձայնային ախտորոշում

Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա