Գերձայնային ախտորոշում

Համակարգչային տոմոգրաֆիա

Ինտերվենցիոն ախտորոշում

Ռենտգենոգրաֆիա -ֆլուրոսկոպիա